Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor https://truelly.me

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://truelly.me , zoals deze beschikbaar is gesteld door Truelly . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Truelly is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Truelly. Verzoeken tot overnemen van de content kan via de mail aan elly@truelly.me.

Prijzen & fouten

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Truelly te mogen claimen of te veronderstellen.

Truelly streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Truelly aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Annulering afspraken

De volgende regels zijn van toepassing op het annuleren van een afspraak.

Dit dient 48 uur van tevoren te geschieden. U krijgt 48 uur van tevoren een mail met daarin  een herinnering dat u een afspraak heeft bij ons. U krijgt 24 uur van te voren nogmaals een herinnering per sms. Mocht u de afspraak niet nakomen, zullen wij genoodzaakt zijn de massage volledig in rekening brengen.

Mocht er onverhoopt iets ernstigs gebeurd zijn, dan zullen we telefonisch contact hebben hierover en kunnen we de massage verplaatsen.

 

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://truelly.me op deze pagina.